MIST NEDİR?

MIST (Minimally Invasive Sinonasal Surgery Technique, Minimal İnvaziv Sinüs-Burun Cerrahisi Tekniği) nedir? “Minimal İnvaziv Sinüs-burun Cerrahisi Tekniği” anlamına gelen MIST, kronik burun ve sinüs hastalıklarının tedavisi açısındaan innovatif (yenilikçi) cerrahi tekniklerin bir kombinasyonunu temsil eder. MIST ilk 1994 yılında Dr. Reuben Setliff tarafından dünyaya tanıtıldı. Prof. Dr. Peter Catalano ile de dünya çapında popülaritesini arttırdı.…